尚观dnfsf研究室

dnf公益服发布网
发布每天新开地下城私服
尚观dnfsf研究室-每日发布上百款新开dnf私服

我有说我代表玩家么你不喜欢大叔就不喜欢呗难

更新时间:2021-02-10 13:42点击:

好了,我不想再浪费人生中第二个重要的30分钟

dnf私服一条龙我希望~你们能看到我代表广大玩家的心声尽量把外GUA清除因为现在起码我们区好多人因为外挂所以把号删了不玩了~你们在不解决会有更多的人永远的推出游戏希望你们认真思考下我知道你们也有你们的难处但是你也要为玩家想想

这是一个古老的故事(林纳斯告诉我的)泰达创世,大陆即始,暮春之初,会于洛兰悲鸣之洞窟。修查事也。群剑毕至,少长咸集。此地有悲鸣戮蛊,诅咒骷髅,潜行之希洛克,映蒂左右,引以为万物之谜,列入其次。虽无高强神装之盛,一觞一技,亦足以叙惧恐。

仰布万加之力,俯察巴恩之强,所以游技畅怀,足以极视鬼之咒,卢克西也。

友敌之立与,幻影剑舞。或西岚追击,惊战一洞之内;或因寄所托,放浪生死之外。虽敌我万殊,静躁不同,当其弑于所遇,暂得于己,快然自足,不知危之将至;卢克西之暴走,情随事迁,悲慨系之矣。

刀光血影,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况鬼神随化,终期于尽!浪人云,“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览墓碑兴感之由,若合一幕,未尝不临景嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之醉酒,亦犹今之视昔。

悲夫!故列战时人,同甘共饮。虽世殊事异,所以伤怀,其异一也。后之览者,愿将有票于斯文。

新开dnf私服dnf私服下载我希望~你们能看到我代表广大玩家的心声尽量把外GUA清除因为现在起码我们区好多人因为外挂所以把号删了不玩了~你们在不解决会有更多的人永远的推出游戏希望你们认真思考下我知道你们也有你们的难处但是你也要为玩家想想

PKC改版有几个月了,你们有没有发现有啥不一样的东西呢,没错就是PKC血条多了几个这样的东西!猴赛雷啊~可能刚进入PKC的玩家不太知道这是啥,老PVP玩家应该了解这就是DNF的PK保护系统提示,然而以前并没有这个提示,都是靠玩家自己打出来的经验自己判断。现在PKC更新,有这个提示不仅对老PK玩家更实用,也让新PK玩家更加了解PVP 。保护系统有多种,什么站立保护、平推保护、浮空保护等等,鬼父兄我就来给新玩家讲解一下保护系统。

首先呢是浮空保护,当你浮空连的时候血条上面会出现蓝色的提示和蓝色的字当你连招伤害超过蓝色提示的时候,对面玩家会加速落地,伤害超过提示的越多落地速度越快浮空高度越低,这种保护是为了防止无限浮空连。

再之后就是站立保护,这个保护系统触发条件在对方倒地情况下才会出现提示!

一般玩家浮空连打伤害之后可以在进行一波扫地输出,伤害超过这个黄色的提示的时候,对方会直接站立起来,起来的一瞬间有零点几秒的时间是无敌的,所以要注意PK的时候伤害切莫太贪,不然就会被对方抓空子,反抓你一套,得不偿失啊!

然后就是平推倒地保护,对方玩家在站立的情况下,你攻击到对方,技能不是浮空的,比如元素雪人冰墙、漫游移动射击等就会出现红色的提示。

当你伤害超过红色提示的时候,对面玩家会直接倒地,就算你最后一下技能是浮空的,只要超过了红色提示也都是直接掉地,不会浮空!你们可还记得蓝拳平推和红眼无限XXX吗就是为了防止被一套平推到死而设计的!

当漫游用手炮平X的时候有个受伤害的僵直状态,当进行一次连招的时候,不超过1秒的时候在进行平X攻击,很明显的白手感觉不到受伤害的僵直状态,完全可以反击了。这种情况下也很危险比如男漫游打完一套伤害想用乱射在压制,对面全完可以走出乱射的范围,或者直接和你对拼技能,如果是想浮空的起手对面也会直接快速倒地。一般打完对面一套伤害大概1—2秒的时间这个保护系统才会消失。

保护系统当中其实还有个大部分玩家可能都不太注意的保护系统,MISS保护系统。

这个系统当你在进行连招连击过高的时候!你会发现MISS会连续更多,有的时候蛋疼连续三个MISS一起。好了!大概就是这样了,上面说的也不一定是百分之百,DNF还有破保护一说,这个吗就要靠玩家自己摸索了。

官方微信公众号